Volksopstand 2008

,

GeenCommentaar heeft ruimte voor gastloggers. Dit kunnen stukjes zijn die we – uiteraard met toestemming – overnemen van andere weblogs, of via onze mail binnenkomen. Hieronder een stuk van Koen Martens, dat eerder op zijn weblog verscheen.

Echt waar! (Foto: Flickr/alternativemeans)

Afgelopen zaterdag stond ik samen met wat GroenLinks-collega’s een kraam te bemensen op ’t Plein, alwaar de volksopstand 2008 was georganiseerd. Een demonstratie, dachten wij, tegen de inperking van de privacy en het afbreken van de burgerrechten. Een korte opsomming: wet bewaring verkeersgegevens telefonie en internet, ongebreideld afluisteren van telefoongesprekken door de amerikaanse overheid, ov-chipkaart, identificatieplicht, nationale vingerafdrukken en dna database en ga zo maar door.

Allemaal onderwerpen waarvan te weinig mensen doorhebben dat ze een serieuze bedreiging vormen voor onze democratische rechtsstaat: de drie-eenheid van wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht (trias politica) wordt kortgesloten doordat opsporing en vervolgen volledig voorbij gaan aan rechterlijke toetsing.

Daar kun je allemaal erg rationeel over nadenken, en D66 europarlementarier Sophie in ’t Veld doet dat ook. Haar toespraak was dan ook prima te verteren. Ook de opsomming van problematische wetgeving door Stephan Ockhuizen was prima in orde, en de toespraak tegen de identificatieplicht goed te volgen.

Zweven
Dat we intussen in onze stand werden aangesproken door mensen die zich ernstige zorgen maken over ‘chemtrails‘ en nulpuntsenergie, verbaasde ons nog niet eens. Je hebt dat wel vaker bij het actievoeren.

Plots wordt echter e.e.a. duidelijk, als de volgende spreker op het podium verschijnt: Marcel Messing begint een verhaal over de fascistische nieuwe wereldorde, Mensen worden geïmplanteerd met chips die gedachten manipuleren, nazi’s zijn door het vaticaan beschermd en maken binnenkort hun comeback, regeringen zijn massaal mensen aan het vergiftigen, UMTS masten worden gebruikt om ons DNA te manipuleren, en ga zo nog maar even door. En dat allemaal vanwege het buitenaardse complot.

We voelen ons nu wat ongemakkelijk. Dit is allemaal niet meer serieus te nemen, en heeft niets meer te maken met de aanleiding van de demonstratie! We pakken snel onze spullen in, en houden het voor gezien.

Vrijbit ontmaskerd
De organisatie van de demonstratie is in handen van vrijbit. Vrijbit belooft een organisatie te zijn voortbordurend op het enkele jaren geleden ter ziele gegane Bits of Freedom (BOF). BOF was een uiterst capabale en rationele organisatie, welke zich inzette voor privacy en digitale burgerrechten. Een belangrijk onderwerp in deze tijd waarin ICT een zo centrale rol in het dagelijkse leven inneemt.

Vrijbit, schaart zich echter na vandaag in het illustere rijtje van niburu, scientology en andere sekte-achtige clubs die de meest bizarre complotten menen te ontwaren in ogenschijnlijk willekeurige gebeurtenissen. Nu begrijp ik ook waarom een goede vriend van me, die in het bestuur van vrijbit zat, zich onlangs heeft teruggetrokken.

Het is jammer dat op deze manier een belangrijk onderwerp wordt vertroebeld met, ik zeg het maar recht voor zijn raap, gestoorde samenzweringstheorieën. Het is maar goed dat er weinig mensen op de demonstratie af kwamen en er geen pers bij was.

Terwijl wij onze kraam voortijdig ontruimden, vroegen enkele verbaasde passanten ons nog waar dit nu allemaal over ging. Ik kon het ze niet uitleggen. Vol verbazing keerde ik huiswaarts, om nog eens in de uiterst vermakelijke materie te duiken. Sites als wijwordenwakker.org, niburu.nl, nulpuntenergie.net en chemtrails.nl. Voor wie van drogredenen, paranoia en samenzweringstheorieen houdt een oneindige bron van vermaak!

Reacties (76)

#1 Ernest

Jammer zeg. Maar hoeveel mensen zijn er komen opdagen? Alleen de Duitse demonstratie heeft het nieuws gehaald. Ik heb er verder niks over kunnen vinden. Ik kon zelf helaas niet komen.

Overigens vind ik dat je daardoor wel erg schamper doet over die samenzweringstheorieenaanhangers. Waarom ben je niet met ze in debat gegaan? Het zijn toch ook beorgde burgers, die nu geen stem hebben en niet gehoord worden in de politiek? En het zijn er volgens mij nog best veel.

 • Volgende discussie
#2 Harry

Beste Koen

Ik trad zaterdag op bij de Volksopstand, maar moest daarna gelijk weer weg en heb Messing niet horen spreken, kende de beste man ook niet en na wat gelezen te hebben over en van hem snap ik je argumenten tegen Marcel Messing als spreker. Ik ben het helemaal met je eens, er zijn genoeg reële gevaren, die moet je niet vertroebelen met dit soort praatjes.Voor de reele gevaren was gelukkig ook volop aandacht.
Wat ik dus niet snap is dat je er vandoor gaat, het was een klein onderdeel van het programma. Het is niet de eerste demonstratie of manifestatie waar een spreker raaskalt. En Groen LInks geeft toch ook niet zijn zetels in de kamer op wanneer Geert Wilders het woord krijgt.
Dan leg je mensen toch ook uit waarom het (gevaarlijke) onzin is die de beste man uitkraamt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Koen

Harry, Ernest, hebben jullie wel eens geprobeerd met zo een conspiracy-theorist in debat te gaan? Ik heb dat bij eerdere gelegenheden eerlijk gezegd als een vrij nutteloze bezigheid ervaren.

Ernest, je suggereerd dat GroenLinks deze samenzweringsaanhangers een stem zou moeten geven. Ik weet niet of dat zo is, ik kan alleen zeggen dat als GroenLinks idd dit soort theorie-en zou gaan verkondigen, het snel gedaan is met mijn actieve rol binnen die partij. Als deze mensen een stem willen in de politiek, kunnen ze toch zelf een partij oprichten? Bij mij, en ik hoop ook bij GroenLinks, zijn ze daarvoor aan het verkeerde adres.

Overigens denk ik, maar ik ben geen politicus dus ik speculeer maar wat, dat er best wel omstandigheden zijn waaronder de GroenLinkse tweede-kamer fractie zou besluiten om niet meer deel te nemen aan het parlement. Toegegeven, dat zouden vrij extreme omstandigheden zijn, maar ik acht het niet onmogelijk.

Hoe dan ook, ik stond daar in mijn vrije tijd voor een zaak waar ik me al jaren voor inzet. Ik maak mijn punt wel een andere keer, wanneer er geen ruis van Messing door de boodschap schemert en ik me niet hoef te verdedigen tegen theorieen waar ik zelf helemaal niets mee heb. Vanuit de verdediging is het moeilijk mensen te overtuigen, dat is zonde van mijn tijd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Harry

Ik zeg niet dat je in discussie moet met de samenzweringstheoriemensen. Het ging begreep ik uit jouw verhaal juist om mensen die niet begrepen waar ze terecht kwamen cq wat ze hoorden en die op je afkwamen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 David

@4: dat was juist het punt. Er waren mensen die zich iets later bij de demonstartie voegden, of per ongeluk langs kwamen lopen. Voor zover ik kon beoordelen allen geïnteresseerd in het eigenlijke doel van de demonstratie, en in aanleg bezorgd over de inbreuken op de privacy. De toespraak van Messing gaf juist hen een ongemakkelijk gevoel. Het was echt enorme BS wat die man verkondigde. Als je zijn website leest zie je alle foute theorieën terug, tot en met die theorie die AIDS verklaart vanuit de gedachte dat het bewust door de chemische industrie is bedacht om de winsten op te voeren. Daar moet je gewoon ver weg van blijven, zeker als je een brede beweging wilt opzetten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Sytz

Zoals ik bij de buren ook al opmerkte was ik even langsgelopen, aangezien ik toch in Den Haag woon. Ik was van plan eerder te komen, maar technische problemen verhinderden mij, dus de gewraakte speach heb ik gemist.
Toen ik aankwam was er een leuk bandje aan het spelen. Het aantal mensen viel mij niet tegen.
Ik heb een rondje gelopen op het plein en alle kraampjes even bekeken.
Een deel van het materiaal en mensen leek mij inderdaad niet geschikt om een brede volksbeweging mee te beginnen.
Zoals hierboven al gezegd: de beweging zou zich moeten concentreren op privacy, iets waar velen het over eens zijn, en al die chemtrail dingen er buiten laten.
Ik vermaak mij soms kostelijk met dergelijke theoriën, maar onomstreden lijken ze niet. Ook zijn een hoop mensen allergisch voor dit soort verhalen, en die zullen misschien ook het privacyprobleem in een dergelijk licht gaan zien.
Ik ben dus, na voltooing van mijn rondje weer verder gegaan. Niet teleurgesteld, want mijn ervaringen met demos zijn meestal een stuk negatiever.

Ik hoop wel dat er een brede beweging gaat groeien, ik vrees dat Vrijbit in de huidige samenstelling dat niet gaat worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Sytz

Overigens, Koen, ben ik het wel met Ernst en Harry eens dat er vaak wat schamper over gedaan word.
Harry geeft zelf een heel mooi voorbeeld door Wilders impliciet te diskwalificeren als ook zo’n complotidioot in de zin “Groen LInks geeft toch ook niet zijn zetels in de kamer op wanneer Geert Wilders het woord krijgt”.
Dit komt op mij (in context van raaskallende mensen) over als: Wilders = complotidioot = niet ter zake doende.

Zo wordt door Jan en alleman iedereen, die iets afwijkends te vertellen heeft, heel makkelijk als complotidioot neergezet. Ik meen mij te herinneren dat ergens een overzichtje stond van wat de partijen van alternatieve 9-11 lezingen vond. Geen enkele partij twijfelde aan de lezing van de 9-11 commissie. Terwijl er toch wel wat op af te dingen valt lijkt mij.
Blijkbaar is de angst om leden/kiezers te verliezen zo groot bij partijen dat er een tunnelvisie ontstaat. Of ze zijn gewoon omgekocht door Monsanto :-)

Sommige vragen/redeneringen/theorieën zijn nuchter genoeg om nader te onderzoeken. Maar ook deze worden door de politiek/media doodgezwegen.

En juist dit doodzwijgen/ridiculiseren wakkert de meest waanzinnige theorieën aan volgens mij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 pedro

@sytz: “een heel mooi voorbeeld door Wilders impliciet te diskwalificeren”??? Maar dan ben je al gelijk weer aan het complotdenken. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen het weglopen van een congres, wanneer iemand het woord krijgt, waarmee men het niet eens is, en het mogelijke weglopen uit de Tweede Kamer, als iemand het woord krijgt, waar men het niet mee eens is. Meer niet. Dat jij daar dan verder achter zoekt, dat Wilders daardoor met die rare complotdenkers op het congres vergeleken wordt, is geheel en al jouw eigen interpretatie. Dat staat er niet. Het punt waar het om draaide was het weglopen en alleen dat. Je mag het (en ik denk, dat ik dat ook namens Harry zeg) ook gewoon omkeren hoor, en Wilders weg laten lopen als Halsema het woord krijgt. Voor de vergelijking maakt dat niets uit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Martijn

[off topic]
@7: Wilders is wel degelijk een complotdenker. Hij gelooft dat er een geheime samenzwering is van moslims om Nederland over te nemen en hij gelooft dat het broeikaseffect een verzinsel van links is om de mensen onder de duim te houden.
[/off topic]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Harry

@8: Zo is het!

Ik ben het overigens wel met Sytz eens dat je niet te snel iets als complottheorie moet afdoen. De werkelijkheid is soms behoorlijk onwerkelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Bismarck

“Wat ik dus niet snap is dat je er vandoor gaat, het was een klein onderdeel van het programma. Het is niet de eerste demonstratie of manifestatie waar een spreker raaskalt. En Groen LInks geeft toch ook niet zijn zetels in de kamer op wanneer Geert Wilders het woord krijgt.”

Ik denk dat je hier de verkeerde analoge trekt. Als je in de tweede kamer blijft zitten als een bepaalde partij het woord voert, wordt er nog niet van je gedacht dat je hun mening deelt. Op het moment dat je in een protestmars deelneemt waar bepaalde meningen verkondigd worden (door je medeprotestanten), wordt er gewoonlijk wel aangenomen dat je dezelfde mening bent toegedaan.

Laat ik een wat extremer voorbeeld nemen: Stel GL wordt uitgenodigd voor een protestmars met als motto “vrijheid van meningsuiting” door een organistatie die deze beweert te propageren, maar op de mars aangekomen, blijkt het een dekmantel te zijn voor neonazi’s, die vervolgens de helft van hun speeches richten op het feit dat de regering hen dwarsboomt in hun verkondiging dat alle moslims en hun “collaborateurs” terstond het land uitgezet dienen te worden, moet je dan gezellig met die mensen optrekken als GL en je vlag uithangen naast het podium?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 David

Waarom ik me zo boos maak over de aanwezigheid van mensen als Messing op een demonstratie tegen inbreuken op de privacy is dat daarmee het politieke punt wordt ondermijnd. Bij een blijvende vrijage tussen deze twee wordt het in mijn ogen zelfs goeddeels onmogelijk om die strijd geloofwaardig te voeren. Als iedere politicus die zich zorgen maakt over de inbreuken op de privacy zich eerst nog eens moet verantwoorden voor de uitspraken van mensen als Messing dan komen we aan het veranderen van zaken niet meer toe.

Lees overigens hier hoe de opstelling van Koen en mij alras tot een complot wordt verheven.

Jaja u leest het goed: GroenLinks kiest de zijde van de PNVD. Tsjongejongejonge. Godgeklaagd!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Sytz

@8 Zonder argumenten, met een retorische vraag, word er impliciet gezegd dat Wilders raaskalt, in een context van complotidioten.
Zo (waarschijnlijk onbedoeld) makkelijk kan de link worden gelegd. Omdat door voortdurende herhaling die reactie is ingeprogrameerd. Bedoel ik. Of zo iets. Nuja, hoe meer ik er naar kijk, hoe minder ik het een heel goed voorbeeld vind.

@9 Precies, daarom vond ik het ook een mooi voorbeeld. Wat niet wil zeggen dat er niet (deels) een kern van waarheid in Wilders kan zitten.

En wat @12 zegt bedoel ik ook in @6.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Joost

Hun reactie vind ik niet vreemd. Zij zien immers hun stanpunt als een normale aanvulling op het debat.

Realiteitszin is nooit hun sterkste punt geweest :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Jim Morrison

Zolang je je niet bezig houd met het vergaren van macht of publiekelijk te werk gaat overkomt je over het algemeen NIETS in Nederland.

Pak je “the ring of power” op dan kan je hetzelfde lot als Pim Fortuin krijgen of Theo van Gogh.

Leef volgens de ideen van Epicurus.

Observeer de sukkels en lach om ze !

:)

http://home.wanadoo.nl/kees.koopman/epicurus.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Jim Morrison

Over dat afluisteren kan ik een aantal dingen zeggen.

– ik ben niet bang voor de dood
– ik ben niet bang voor de gevangenis )breng wel de koffie op tijd)
– ik hoop dat diegene die me afluisterd een goede psychiater heeft, want als je van mij niet knettergek wordt dan ben je het al

:)

BIJSLUITER

Het aflsuiteren van Jim Morrison brengt zware geestelijk schade toe !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Joost

Dat geloof ik graag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Jim Morrison

Om erger te voorkomen heb ik maar besloten all mijn oorlogsvoering te beperken tot the virtuele wereld van Worlds of Warcraft.

Ik ben de generaal van 2 gildes van 500 man elk. Ze noemen mij al 3 jaar General Patton of Lord of Hellfire, Lord of Silithus en Lord of Ungoro Crater.

Net zoals Mao geloof ik dat “all political power come from the barrel of a gun”. In WOW zeg ik altijd “civilization comes from the barrel of a gun”. Mensen gedragen zich enkel netjes als je ze een kopje kleiner kan maken.

Ik schreeuw dus tegenwoordig op de gratis Wowscape server: Let them hate us as long as they fear us !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Een groenlinkser

Zeg, ligt het aan mij of mag je niet meer reageren op de volksopstand forums? Ik probeer daar een account te registreren, krijg netjes een mail en klik op de link. Maar zodra ik wil reageren op het forum, krijg ik te zien dat ik niets mag schrijven. Censuur??

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Jay

@19 ik ken de mensen achter de volksopstand forums niet (ik ben zelfs nog nooit op die site geweest), maar ik heb wel enige ervaring met het beheer van publieke webforums, en 99 van de 100 keer zijn dit soort meldingen het gevolg van een technisch probleem. Ik zou het eerst daarin zoeken voordat je complotten gaat postuleren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 pedro

@13: pavlov reacties zijn onbetrouwbaar en vaak bezijden de waarheid, hoewel ik daar in Geerts geval ook wel last van heb: ik heb ook de neiging om te denken, dat hij alleen maar raaskalt en voortdurend in complotten denkt. Ik kan dus wel zien, hoe die link gemakkelijk gemaakt kan worden, maar laat dat liever aan de complot-aanhangers van Geert zelf over.

@15: hoge bomen vangen veel wind. Je kan je ook in je kamertje opsluiten jezelf rijk wanen in een fantasiewereld. Dan loop je geen gevaar, maar bereik je ook nooit wat.

Maar hoe je de gedachten van Mao (gericht op het collectief) en Epicurus (alles gericht op het persoonlijk genot) met elkaar verenigt, snap ik niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Jim Morrison

@ Pedro

Mensen willen niet vrijheid. Ze willen enkel eerlijke leiders.

:)

Je moet toch wat meer de woorden van intelligente mensen lezen. Al zijn sommige massamoordernaars, knettergek (Caligula) of fascisten.

http://www.rense.com/general21/wara.htm

Democratie, communism, whatever. Je kan de meeste volken erg makkelijk de oorlog in slepen. Democratie is echt geen vacinatie tegen oorlogsvoering. Kijk maar naar Amerika.

Vergeleken met Amerika is China een helige. Die hebben de afgelopen 50 jaar enkel die feodale mafketels uit Tibet aangevallen (die hadden lijfeigenschap totdat de Chinezen daar een einde aan maakten). Amerika valt elk jaar of elke 2 jaar een neutraal land aan.

:)

– Aluhoedje onzin verwijderd –

:)

“””Democracy is a pathetic belief in the collective wisdom of individual ignorance.”””

“””Giving every man a vote has no more made men wise and free than Christianity has made them good.”””

H. L. Mencken

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 anony

Het programma van vrijbit was van te voren al bekend gemaakt, ik snap niet dat niemand de moeite heeft genomen om even uit te zoeken wat voor figuur die Messing was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 pedro

@22: als je @pedro boven je reactie zet, zou ik ook graag zien, dat je op mijn reactie in gaat en niet zo maar in het wilde weg wat gaat roepen. Ik dacht dat je uit ging leggen hoe je Epicurus en Mao met elkaar kunt verenigen.

Je quote van Goering stond op de middelbare school al in mijn agenda, maar ik ben bang, dat ik met je van mening verschil over zijn intelligentie. Intelligente mensen zijn niet bang om er voor te zorgen, dat andere mensen ook intelligent worden. De uitspraak van Goering houdt immers alleen stand, als het gemiddelde iq van de mensen laag blijft. Zoals in de aan de oude Philips toegeschreven uitspraak aan zijn pastoor (“houd jij ze maar dom, dan houd ik ze wel arm”), is Goering´s uitspraak ook afhankelijk van de collectieve domheid van ´het volk´.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 GS

Echt weer iets voor Groenlutsers om niet de moeite te nemen je even te verdiepen in waar je nou eigenlijk aan meedoet.

En dan niet pal voor je punt blijven staan maar de boel voortijdig afblazen omdat het anders het imago van de heilige Sophie zou kunnen schaden.

Laat dan een stroman nog even een semi-plausibele ervaring op zijn blog tikken en gelukkig mevrouw In ’t Veld blijft buiten schot…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Martijn

@25: Nog een keer alsjeblieft en dan graag zo dat niet alleen jijzelf snapt waar je het over hebt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 pedro

@25: Ja, dat vind ik ook typisch zoiets voor Groenlutsers, om eerst en vooral naar de inhoud te kijken en niet naar de poppetjes. Dat doet rechts / GS toch heel wat anders: eerst de man en dan de bal is daar het devies.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 wout

De wereld zit vol complotten, maar complotidioten zijn veel te dom om ze te zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 IederVoorZich

Dus de 2de wereld oorlog is ook een fabel ? Ik heb die niet meegemaakt en ik snap waarom een hele generatie dat ontkend. Niet alleen uit schaamte. De doorsnee mens is achterlijk en heeft nergens een flauw benul van. Je moet super intelligent zijn wil je bepaalde verbanden niet ontgaan. Hitler had ook een komplot. Het mislukte zoals altijd. Het is de aard van de mens om anderen te domineren en te kwellen. Het kan zo weer gebeuren en wie zegt niet dat het al bezig is ? De mensen die alles konsequent ontkennen zullen het meest verrast worden. Veel rijken hebben geprobeerd de wereld te beheersen. Er is een wet die dat onmogelijk maakt. Als de Japanners niet de fout hadden gemaakt, een fout die de Amerikanen nu ook maken, door nonchalant zonder enig voorop gesteld geniaal (bestaat dat?) plan Amerika aan te vallen waren de geallieerden er nooit geweest. Als er geen ‘god’ bestond was het al diegenen wel gelukt en waren we nog steeds in de macht van een diktator. Een ‘god’ ? Oh ja, dat klinkt ook als een komplot. We verwerpen het tegenovergestelde van goedheid en rechtschapenheid en liefde e.d. maar roepen het er het hardst om als het misgaat en we zelf slachtoffer worden van ons eigen geschapen drama. Dan ineens smeken we een god. Nee, die god bestaat niet. Maar die ‘god’ kan wel steeds alles recht breien waar anderen hun schouders ophaalden en alle signalen negeerde. Ik geloofde eens in de goedheid, maar nu weet ik beter. Geef een diktator de kans en hij zal groeien. Je geeft hem de ideale voedingsbodem als een bakterie op het bekende schaaltje. Aangename atmosfeer. Pas als de ‘duivel’ tot volle omvang is gekomen wordt die herkend en erkend. Nee, de mafia bestaat ook niet. Allemaal onzin. Toch is de mafia al zo ver doorgedrongen dat ze in onze regering zit. Nederland kan weinig meer kwaad. Maar een land als Amerika met veel krediet. Afgezien van een kredietkrisis. ;-) De nieuwe Hitler komt uit Amerika. Niet uit China. Het kommunisme is niet zozeer het probleem. Vrijheid bestaat niet. We zijn allemaal slaven. Een ware kommunist en diktator beschuldigd anderen van hetgeen hij zelf doet. Dat geeft in elk geval verwarring. Bush is geen diktator hij is een marionet. Niemand kan het recht claimen op de waarheid. Evenmin als de wijsheid heeft niemand die in pacht. Een super intelligent wezen zul je niet op aarde zijn. Dat zou dom zijn. Hier heerst onwetendheid in de duisternis. O ja, ik heb gisteren nog gekeken naar die UFO. Iemand die gevonden ? Ik wel. Ik weet waar ze zitten. Deze is te zien voor een ieder die het wil zien. Natuurlijk kwam deze melding uit Amerika en alleen in Amerika te zien. Denk je nou eens in? Intelligent leven, intelligente dan ons, hier op aarde ? Met zulk psychopatische wezens ? Je zou jezelf daar nooit wagen als je van echt van jezelf houdt tenzij je iets gemeens van plan bent. En de mensheid als slaven wilt gebruiken. Wilt misbruiken voor eigen “genot”. Denk je nou eens in als je alle rotheid van de mensheid hebt gelezen. Ok, ik heb een depressie van de geschiedenis gekregen. Ik kan er amper 1 lichtpuntje in ontdekken. Hoe vaak ging de mensheid niet een diep dal in ? Het is gewoon te triest voor woorden. Er is een komplot. Alleen dat komplot is niet zo ernstig. Veel grote komplotten mislukken gelukkig voortijdig. Maar is kartelvorming en prijsafspraken ook niet een vorm van een komplot ? Je moet wel heel super intelligent zijn wil je een groot komplot tot het einde kunnen volbrengen.
Je ogen sluiten voor dingen die het daglicht niet kunnen verdragen wil nog niet zeggen dat ze er niet zijn. Ze liggen altijd en overal op de loer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Jim Morrison

Ik zie dat de censuur op Geen Commentaar ook bgonnen is.

Schaam je diep. Jullie hier zijn een schande voor het Nederlandse volk en het vrije woord.

Zoals ik al zei: enkel op Expantica.NL forums begrijpen ze vrijehid van meningsuiting.

Jullie hebben deze BLOG/forum enkel uit financiele of propaganda motieven en niet vanwege een heilig geloof in vrijheid van meningsuiting.

Geen Stijl en Geen Commentaar hebben waarschijnlijk beiden dezelde mentaliteir.

Jullie faalden. Sukkels. Ga eens VOLTAIRE lezen.

“””I disagree with what you have to say but will fight to the death to protect your right to say it.”””

:)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Arnoud

@30: Ik ga Voltaire lezen als jij het Nederlands beheerst. Overigens vind ik het prima dat je de vrijheid van meningsuiting oefent, maar dat betekent nog niet dat je hier alles maar mag zeggen. Alsof je die vrijheid alleen hebt, als je op GeenCommentaar.nl je mening mag geven. Dan heb je wel een erg beperkte opvatting.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 KnapZak

Het verbaasde mij eerlijk gezegd ook een beetje dat dat commentaar van Jim Morrison was gewist. Zo erg was t toch niet?

Jullie willen toch niet geenstijl/sargasso/elsevier/verbaljam achterna?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Kropotkin

@30: … een schande voor het Nederlandse volk en het vrije woord.

etc.

:)

Die 27 jaar op Pere-Lachaise hebben je duidelijk geen goed gedaan. Gauw maar eens een andere proberen. Die op de Montjuic is erg mooi.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Kropotkin

kan niet tellen: 27 jaar > 37 jaar

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Eurocraat

Overigens heeft Voltaire dat nooit gezegd, en al helemaal niet in het Engels.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Martijn

@32: De hoeveelheid reacties van de heer Morrison, hun geringe verband met het onderwerp en de slechte onderbouwing ervan verstoren de discussie en zijn in strijd met de huisregels. Dus heb ik een niet ter zake doende gedeelte verwijderd.

Wij raden de heer Morrison aan zijn pre-occupaties met sociaal-Darwinisme op zijn eigen weblog te uiten. Hier mag hij altijd reageren, mits goed onderbouwd en in lijn met het onderwerp.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Martijn

Oh, en natuurlijk:

:)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Jim Morrison

Zoals ik al zei.

SCHAAM JE DIEP

Jullie brengen het Nederlandse volk en het vrije woord ten schande.

Mij zul je hier niet meer zien. Aangezien jullie financiele belangen of een propaganda opdracht hebben.

Jullie belangen zijn strijdig met de vrijheid van meningsuiting zoals ik die beoefen.

– financiele belangen
– propaganda opdracht

P.S. Ik heb het sterke vermoeden dat jullie geassocieerd zijn met GeenStijl. Aangezien jullie vooral CENSUREREN zodra het “walt disney” imago van Amerika aangepakt worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Jim Morrison

@ knapZak

Ze hebben hier geen idee wat “vrijheid van meningsuiting” betekend. Enkel op Expatica.nl forums begrijpen ze het.

Ze zijn doodsbang voor mij. En anders worden ze het nog wel. Iemand die zo vrij is als ik ben en die gewoon durft te zeggen wat vele denken die moet “kaltgesteld” worden.

Zo werkt dat nu eenmaal.

Bij dit soort websites moet je altijd afvragen wat hun bedoelingen zijn.

1. propaganda opdracht
2. geld verdienen
3. idealism

Dan kun je ook de motieven voor censuur achterhalen.

@ GeenCommentaar

Ik ga door tot de IP bann. Ik zal jullie net zolang tarten met de vrijheid van meningsuiting totdat je mij IP banned. Enkel om te laten zien wat voor een NAZIES jullie werkelijk zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Jim Morrison

@ Martijntje

Klein klein kleutertje begrijp vrijheid van meningsuiting niet.

Maar ja jij hebt natuurlijk niet 5 jaar rehcten gestudeerd op de VU zoals ik dat wel heb gedaan.

Ga nu gauw terug naar school. Dan naar de universiteit en leer iets van “regels” en “vrijheden”. Want je hebt er de ballen verstand van.

Je pleegt CENSUUR. En daarvoor moet jij je diep schamen klein klein kleutertje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Jim Morrison

@ Arnoud

Heb je zelf gelezen wat er GECENSUREERD is door Geen Commentaar ?

Zal ik eens een link geven naar 1 expatica.NL post van mij die wel 5 keer “tougher” is.

Je hebt mijn stukje verwijderd waarin ik beweerde dat Jim Morrison door de CIA vermoord is.

Heb je het wel bestudeerd klein kleutertje ?

Misschien heb ik wel eens gelijk ?

Heb je het bestudeerd ?

IK WEL DUS.

Schaam je diep voor je censuur van het vrije woord Amerikaanse propagandist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 anonymous

Afgaande op het taalgebruik en de inhoud van de berichtjes van Jim Morrison lijkt het me sterk dat daar een universitaire opleiding voor verantwoordelijk is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Martijn

@38 t/m 41:

:)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Koen

Was het web maar bij 1.0 blijven steken..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Elvis Presley

@40

“Maar ja jij hebt natuurlijk niet 5 jaar rehcten gestudeerd op de VU zoals ik dat wel heb gedaan.”

Nou, ik vrees als ik je gemiddelde comments hier lees dat dit eerder een geval is van 5 jaar over een basiscertificaat “rechten voor beginners” via de LOI.

Nog nooit zo’n onvolwassen(ik blijf doorgaan tot een IP-ban), met niet relevante punten (propaganda opdracht, enz.) aandragende persoon meegemaakt. Sorry, als jij gestudeerd hebt, dan is Jim Morrison door de CIA vermoord !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Robert

Wat zijn we toch weer nette, goed opgevoede jongetje. En ik ben er als voormalige leerkracht mede verantwoordelijk voor!
Als de weergave van Jim Morrison van wat gecensureerd is juist is (ik heb het niet gelezen) heeft hij gelijk. Niemand heeft het recht om dat te doen. Hij beledigt niemand en gebruikt geen grove, schunnige taal. Het imago van de CIA is internationaal toch wel bekend.
Vindt men censuur terecht dan moeten jullie er maar een besloten website van maken met een ballotage commissie om te bepalen wie er toegelaten worden. Dan weet iedereen van te voren waar hij aan toe is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Joost

Dit is ons weblog en wij bepalen wat er gebeurt. Jim verpest elke discussie met zijn gezeik. Daarmee schrikt hij mensen af die wel constructief iets willen bijdragen.

Daarom, en om onze lol te waarborgen, vind ik het niet meer dan terecht dat we ingrijpen. En zie je vraag maar met een ja beantwoord, knapzak. We hebben het gehad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Joost

En fuck, heb ik echt op dezelfde universiteit gezeten als Jim? Mijn diploma is direct minder waard.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Martijn

@46: Wat heeft de theorie dat Jim Morrison vermoord is door de CIA te maken met de demonstratie waarover het artikel gaat? In de huisregels staat duidelijk dat reacties onderbouwd moeten zijn en on topic. Me dunkt dat we daar heel erg soepel in zijn, maar op een gegeven moment – na een post of 50 vol onsamenhangend, irrelevant geraaskal – houdt het op. Jim Morrison mag gerust reageren, maar wel op het artikel en onderbouwd. Wat daar niet onder valt, wordt verwijderd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Robert

Jullie zitten op het internet. Die is openbaar. Het houdt in dat iedereen kan reageren. Het trekt ook bepaalde mensen met bepaalde denkbeelden aan. Dat moeet je van te voren incalculeren. Op reacties van Niehielist, Jim Morrison e.a. wordt voldoende tegengas gegeven.
Natuurlijk staan hun denkbeelden vast, evenals die van jullie. Daarom is het goed dat hun stem ook gehoord wordt. Waren er de afgelopen 20 jaar maar meer van die figuren geweest, dan hadden de misstanden die we nu continu in de maatschappij opmerken op allerlei vlak
veel minder kans gehad. Idealisme is prima, maar moet gecombineerd worden met de realiteit. Zelf heb ik het altijd prettig gevonden als iemand het totaal met me oneens was. Het hield me wakker en liet me inzien dat er ook andere opvattingen waren. Als je elkaar dan ergens halverwege vindt en daarna een biertje met elkaar kan drinken, dan doe je het pas goed en functioneer in het werkelijke belang van de maatschappij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Martijn

@48: Daar heb ik ook gestudeerd, maar ik zat aan de overkant van de campus, in het beta-gebouw, dus ik was mijn handen in onschuld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Martijn

@50: Deze site is niet echt openbaar, het is meer een te bezichtigen privé huis. Maar verder deel ik je sentiment. Ook andere meningen moeten gehoord worden. Alleen moet de mening wel raken aan het artikel waarop gereageerd wordt en liefst ook een beetje fatsoenlijk onderbouwd worden. Als mensen de hele tijd onzin gaan lopen roepen, dan kan zich nooit een fatsoenlijke discussie ontwikkelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 KnapZak

Toch begrijp ik het probleem niet. Als vrijheid van meningsuiting inhoudt dat je op 1 van de 6 miljard (of God weet hoeveel) pagina’s op het internet een adresje mag hebben waarvan je zelf je niet eens de naam kan herinneren (getuige mijn reactie 32 bijvoorbeeld), omdat men elders “op de serieuze websites” niet van je gediend is; wat stelt die “vrijheid van meningsuiting” dan helemaal voor?

Volgens mij heeft deze Jim Morrison zich in die zin misdragen dat hij extravagante meningen verkondigt, maar hij heeft volgens mij niemand bedreigd of uitgescholden, of de huisregels geschonden.

Door dit soort mensen te censureren glij je af naar het door mij genoemde nivo van een geenstijl/sargasso/elsevier/verbaljam, i.e. je clubje reageerders wordt beperkt tot een uiterst beperkt clubje meelopers. En zo wordt het NOOIT wat met die “serieuze webloggers”.

Waarom niet gewoon de man van repliek dienen? Dat lijkt me een stuk sterker dan hem proberen het zwijgen op te leggen.

Je wilt toch zeker geen 2e Stephan Ockhuizen worden, Joost? Je was net zo goed bezig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Joost

Je vrijheid van meningsuiting mag je hier botvieren, goed onderbouwd. Vrijheid van domheidsuiting vier je maar ergens anders.

Bedank Jim en cs. Want we kunnen niet anders. We moeten nu aan onze eigen lol denken, anders bestaat gc straks niet meer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 anon

Kan iemand die afgelopen zaterdag aanwezig was misschien iets meer duidelijkheid geven over andere vage groeperingen (buiten marcel messing aanhangers) die bij ‘volksopstand’ betrokken waren ?
Ik lees op verschillende blogs (niet betrouwbaar, ik weet het) verwijzingen naar de PNVD, scientology en de orde der transformanten, is daar iets van waar ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Anne

Ik moet bekennen dat ik één van die mensen ben die afhaakt door al dat geneuzel. Prima als Widlers-fans, ongenuanceerden en ‘rechtsmensen’ hun zegje komen doen (alhoewel dat links-rechts gelul ook een gespreks-killer vd eerste orde is), maar dat geblaat in CAPSLOCK over werkelijk niets komt me m’n neus uit.

Het heeft ook helemaal niets met vrijheid van meningsuiting en discussie te maken, het is pubertijd revisited. “Je moet je kamer opruimen! Ja maar olifanten zijn grijs en dat mag ik zeggen want ik heb vrijheid van poep-uiting!”

Bovendien draait Morrisson zich om in z’n graf.

Ik heb ook op de VU gezeten. Maar ook ik was m’n handen in onschuld want mijn poging tot een wijsbegeerte-studie was nog zinlozer dan ‘Jim Morrissons’ commentaren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Martijn

@53: Hij heeft wel de huisregels geschonden: zijn meningen zijn niet of zeer zwak onderbouwd en had zelden te maken met het onderwerp. De ruis die dat veroorzaakte verstoort de discussies. We hebben totaal niet de behoefte om hier te discussiëren over of Jim Morrison al dan niet door de CIA is vermoord of over de pro’s en contra’s van sociaal-Darwinisme. Niburu en Stormfront staan Jim daartoe geheel tot zijn beschikking.

Nogmaals: on topic, goed onderbouwde reacties zijn welkom en we zijn daarin heel soepel; het overgrote deel van de schrijfsels van Jim is nog gewoon te bewonderen op deze site.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Joost

en knapzak, waarom hem niet van repliek dienen? Nou, heel simpel: het is totaal doelloos, we zouden het in elke discussie over hetzelfde hebben en nadat hij aftaait komt er weer een nieuwe gek. Op een gegeven moment houd zelfs ik het voor gezien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Jim Morrison

Je hebt geen enkele van mij aangedragen feiten ontkracht.

Je hebt mij wel herhaaldelijk uitgescholden en mij vergeleken met “megele”.

Zeg dat eens in mijn gezich in het echte leven.

Durf je dat ook klein kleutertje ?

Ik zal je een hind geven => ik heb een JOODSE moeder.

En jij scheld mij uit voor een MENGELE.

Schaam je diep.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Jim Morrison

KnapZak

Helaas faalt iedereen die geen idealen heeft. Zoals ik al zei ik post 5 keer zo grof op Expantica.NL forums en heb daar zover ik weet in 2.500 posts totaal geen last gehad van censuur.

Lees dit maar eens => http://forum.expatica.com/Yugoslavia-Tribunal-proved-Kangaroo-Court-USA-t105675.html

(hier beargumenteer ik waarom de Server elke vorm van wraak door middel van geweld kunnen gebruiken, dat wordt ook behandeld tijdens de RECHTSFILOSOFIE)

Ik veeg de vloer aan met al die mafketels ! En we hebben het hier nog niet eens over Israel gehad !

Naieve politiek correcte dromers !

Laat ze maar verder gaan met hun “clubje”. I move on to new grounds.

Je kan alleen succes hebben met je SITE of je LEVEN als je idealen hebt.

De kleuters die deze site leiden hebben blijkbaar geen opvoeding in “vrijheid” gehad van hun ouders.

En ik noem jullie kleuters omdat ik jullie intelectuele vermogens op dat niveau waardeer. En je kan ook een kleuter zijn. Ik ken je leeftijd niet.

:)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 ElvisPresley

@59 en @60

“Ik zal je een hind geven => ik heb een JOODSE moeder.”

Wordt gevolgd door :

“Ik veeg de vloer aan met al die mafketels ! En we hebben het hier nog niet eens over Israel gehad !”

Kortom: ik denk dat we hier met 2 Jim Morrisons te maken hebben, want het eerste stuk impliceert dat je van Joodse komaf bent, maar vervolgens in je volgende comment wil je juist Israel aan gaan vallen….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Jim Morrison

Elvis Presley

Heb je ooit overwogen je schoolgeld terug te vragen ? Want ze hebben wel slecht werk afgeleverd.

Verklaring:

Met al die mafketels => op Expantica forums.

Je moet maar eens mijn posts lezen op de Expatica forums. Hoe ik propaganda poster na propaganda poster kill (met feiten en door ze te ontmaskeren).

De Amerikaanse regering heeft 50-500 man in dienst om op forums enkel PRO-Amerikaans te posten. Misschien OWNED ze ook dit forum ?

:)

2e zin slaat op dit FORUM, we hebben het hier nog niet gehad over de staat Israel. Hint => slimste man ter wereld Bobby Fisher en ik zitten op dezelfde lijn. En dan bedoel ik niet het feit dat Bobby ook een Joodse moeder had.

.
.

Misschien moet je proberen je beter in te leven in wat een ander bedoeld ?

Dat schijnt hier structureel een probleem te zijn. Diegene die mij vergeleek met Mengele had ook al dat probleem.

Kleutertjes klagen dat ik “beledig” maar zelf doen ze het structureel.

Zelf zie ik de woorden: dom, kleuter, naief, roversbende etc niet als belediging.

Kijk ik post hier op een NEDERLANDS BLOG/forum. Als dit een Saoedies forum was geweest dan hield ik rekening met “gevoeligheden”. Zo heb ik ook 5 tot in de dood trouwe Saoediers in mijn WOW gilde. Die mensen behandel ik dus anders. Want ik houd rekening met hun cultuur.

Dit is een nederlands BLOG dus je krijgt een NEDERLANDSE houding.

:)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Robert

Ik ben het met knapzak [email protected] eens. Als je met censuur begint, al is het maar een zinnetje, dan is het het begin van je corrumperen. Zeg het direct daarna in je reactie dat zo’n reactie niet gewaardeerd wordt vanwege de redenen die Martijn pas veel later in [email protected] aangeeft. We hebben een Wout gehad, die eerst trolde maar later uitstekende reacties gaf. Volgens mij speelt Niehielist ook maar een rol. Het is een kunst met moeilijke figuren om te gaan. Het vergt veel inspanning en je moet wat van je zelf inleveren. De empathie zoals RB het verwoordde en het invoelen in d ander, zoals Jim Morrison zelf aangaf. In feite zijn een aantal van jullie omgekeerd evenredig aan Jim Morrison. Bedenk ook dat de beste musici het best vals kunnen spelen.
En ik vind iets in zijn postings, wat misschien jullie ontgaat, zelfspot.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Robert

Bobby Fisher was een geniale gek!
Of een gekke genie. Wat is het verschil!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 David Rietveld

Offtopic, maar wel in reactie op de discussie maar even een link naar een oud artikel van mijn hand, met name in reactie op Robert:

http://www.aboutblank.nl/archive/2004-02-04/Koning_op_eigen_server

Pffff… vierenhalf jaar geleden alweer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 Robert

“Change” is het belangrijkste woord in de Amerikaanse verkiezingen. Amerika en de wereld zitten op een verkeerd spoor. Ook Nederland met zijn coalitie- en partijdisciplines, die het mogelijk maken dat onbekwame ministers blijven ztten, dat er een cultuur van graaiende managers is ontstaan, dat we financieel, economisch, politiek, moreel enz. bijna volkomen failliet zijn. We hebben, denk ik, dan ook geen behoefte meer aan old boys networks, die benepen en bekrompen, weliswaar op een behoorlijk hoog niveau, opereren.
We moeten ook veranderen, luisteren en openstaan voor meningen, hoe onzinnig ook, van anderen om tot een oplossing en verandering te komen.
We hebben een Westerse cultuur, we staan voor democratie. Daar hoort transparentie en geen censuur bij. Natuurlijk moeten Joost en de anderen er lol in beleven. Daarbij hoort ook tolerantie, erkennen dat de wereld en de mensen die er leven zeer complex zijn (gelukkig), je wereldbeeld verruimen en de ander ervan proberen te overtuigen dat je denkbeelden zinvol zijn. Wat vanzelfsprekend tot vele frustaties zal leiden als je vindt dat jouw beeld het beste is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 IederVoorZich

Robert, het is een woord van alle tijden. Maar er verandert niets. Alles blijft bij het oude. Ga maar rustig slapen; de overheid waakt wel over je. En de kazernes worden zonder problemen leeg geroofd. Nee, als je de overheid moet vertrouwen ben je nog niet jarig. En dat op zich al is een komplot tegen de burger. Slim pappen en nathouden. Net als al dat geld wat nu ineens door de krisis boven tafel komt. Dat hebben gemeenten en provincies gewoon vast gezet en jaren geroepen dat er geen geld is. Het was er dus er wel, maar er is mee gegokt. Nu zij hebben verloren hebben we allemaal verloren. Vergoeden betekent verhoging van de lasten. Daar had Bos nog niet aan gedacht. Maar dat zal binnenkort wel bekend worden. De BTW moet volgend jaar alsnog omhoog en dan meteen naar 20$.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 IederVoorZich

$ moest % zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 clismo

Net als al dat geld wat nu ineens door de krisis boven tafel komt. Dat hebben gemeenten en provincies gewoon vast gezet en jaren geroepen dat er geen geld is. Het was er dus er wel, maar er is mee gegokt.

Dan is alles toch nog hetzelfde als voorheen? Alleen is er nu écht geen geld.

Ik heb er wel zin in hoor. Die recessie.
Alvast 100m2 extra gereseveerd op het volkstuinencomplex. Leuk tweedehands boek met bijzondere oude en nieuwe groeten in tuin en keuken op de kop getikt. Kom maar op met die ontslaggolf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 wout

@48

Maak je niet druk. Zo te zien is ie begonnen met studeren, raakte verslaafd aan wiet en gamen en is na 5 jaar het eerste jaar overdoen afgehaakt. Nu verwart hij zijn paranoïde hasjdromen met de werkelijkheid en is zijn brein te verweekt om een rechte zin te produceren.

Zonder diploma kan ie de jouwe niet devalueren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 Robert

Dat er niets of heel weinig zal veranderen, besef ik zeer goed. Hier in Armenie ging men ervan uit dat er na de communistische tijd veel zou veranderen omdat de jongeren een andere mentaliteit zouden hebben. Dat was inderdaad zo, maar als jongere kom je in een (verrot) systeem. Op elk mogelijk vlak moesten ze meedoen, omdat ze er anders (vanwege de andere opvattingen) uitgewerkt zouden worden. Op het moment dat ze zoveel macht en invloed zouden hebben om daadwerkelijk iets te veranderen, zijn ze zo gecorrumpeerd en chantabel dat ze niet meer de mogelijkheid hebben om echte veranderingen aan te brengen. Hetzelfde vindt in Nederland plaats(zie boven de vele reacties), ook door GC, die Wilders (Nederland voor de Nederlanders) opvattingen verwijt die GC (GC voor ons beperkte groepje) nu ook blijkt te hebben. Zonder het zelf te beseffen, die goed opgeleide personen met een behoorlijk intellect. Ik blijf toch enigszins optimistisch dat ik een klein beetje eraan kan veranderen door reacties te plaatsen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 IederVoorZich

Maar kritische geluiden worden hier (en in dit land) snel afgewimpeld. We zien dat dezelfde kliek, ook al zijn het nieuwe personen en andere namen, op dezelfde voet verder gaat. Het CDA is misschien wel vernieuwd qua naam, maar niet qua streken. De minima zijn al vakkundig uitgeschakeld. En die demokratie waar ze zo de mond van vol hebben ? Die is nooit verder gekomen dan een demo. De politiek laat alles gewoon in het 100 lopen en heeft nergens een antwoord op. Het zijn allemaal maar woorden die bij iedereen (blijkbaar) een ander begrip hebben. Ik ben niet voor Wilders of tegen. Rita is door de mand gevallen. Ik ben niet gezwicht voor het kapitalisme. Wat mijn inziens hetzelfde is als kommunisme. Het principe komt op hetzelfde neer. Het volk heeft helemaal niks te vertellen. Je mag alleen maar stemmen. Iets waar ik mee stop. Dat recht heb ik. Ook al willen ze dat verplicht gaan stellen. Wat weer duidt op kommunisme. Net zoals ik belastingplicht heb. Wat koop ik nou nog voor mijn rechten ? In mijn eerste kontraktjaar heb ik een ernstig meningsverschil met een baas. Financieel kan ik niet tegen hem op. Ontslag nemen is geen optie. Dat ontslagrecht komt er heus wel, want we zitten in een neergaande spiraal die gevoed wordt door leugens en chantage. Die volksopstand wordt zolang mogelijk tegen gehouden door de firma List en Bedrog. Die hele kredietkrisis is daardoor ontstaan. Ik schaam me af en toe een mens te zijn. Want redelijk is die allerminst. De wet van jungle regeert nog altijd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 Robert

[email protected]
Welkom in de wereld anno 2008.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 IederVoorZich

Ja, en jij welkom in de werkelijke wereld Robert. Ik loop al heel wat jaartjes mee ben ook al tegen flink wat onverzettelijkheid gelopen. Heb niks in het leven kado gehad ook al denken velen misschien van wel. Met vallen en opstaan heb ik overleefd. De overheid noch de politie is mijn beste vriend. Ben niet op het rechte pad gebleven. Tot aan mijn pensioen(lees:AOW(als die dan nog bestaat))zal ik ook eens wat tegengas gaan geven. Ik kwam niet verder als vrijwilliger. Nu moet ik horen dat ik het helemaal verkeerd doe en gedaan heb. Ik heb niet geprofiteerd van de ekonomie en dus ook geen bonussen, maar wel “naheffingen”. Met hard werken kom je nergens met stelen, liegen en bedriegen krijg je blijkbaar aanzien. En ik heb ze wat zien stelen. Maar ja, ik ben geen advokaat. Geen belastingdeskundige en geen maatschappelijk werker. De echte milieumafia zit in Den Haag die profiteert van al die waarschuwers, maar lost niks op. Wel ons geld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 wout

@74

Owww, wat een ellende! Gelukkig zitten we allemaal in ’t zelfde halflege schuitje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 IederVoorZich

Wout ? Allemaal ? Blijkbaar niet. Als je rijk bent heb je geen problemen (met de wet) dan sta je er boven.
Het gros moet zich aan de regels houden.

 • Vorige discussie