België twijfelt over België (II)

Belgische en Europese vlaggen (Foto: Flickr/kwatoko)En alweer is het crisis in de Belgische politiek. Slechts een paar maanden is de regering Leterme nog maar aan de slag en nu wankelt zijn kabinet al, dankzij de voor buitenstaanders volstrekt onbegrijpelijke kwestie van de splitsing van het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde.

Ondertussen wordt in de internationale pers hoofdschuddend menig meewarig stuk over de Belgische situatie geschreven. En zelf ken ik inmiddels behoorlijk wat Belgen die met serieuze immigratieplannen rondlopen (al heeft dat, toegegeven, ook veel te maken met de desastreuze pensioensproblematiek waar vergrijzend Belgie op af stevent, en waar de politiek niets aan doet omdat ze te druk bezig zijn met BHV).

Wat mij betreft zijn er nu twee fundamentele vragen waar de politici zich mee bezig zouden moeten houden. In de eerste plaats: is er wel een compromis mogelijk als de politieke leiders van beide bevolkingsgroepen zo diametraal tegenover elkaar staan?

In de tweede plaats, en nog veel belangrijker: vindt de gewone Belg de staatshervorming wel even belangrijk als de politici, die door hun verkiezingsretoriek zich hebben ingegraven in posities waar ze niet meer uit lijken te kunnen?

 1. 1

  Ik vraag me af of de Belgen terugkijkend wel zo gelukkig zijn met de tweedeling van hun land door de taalgrens (alsof taal statisch is).

 2. 2

  Ik vind dat België maar helemaal opgeheven moet worden.
  Vooral nadat ik afgelopen zondag door het hele land heen in de file heb gestaan omdat ze hun wegen zo slecht hebben georganiseerd.

 3. 3

  @2: Dat komt omdat jij en je landgenoten de wegen er met jullie caravans helemaal aan gort rijden en weigeren om eraan mee te betalen.

 4. 4

  @1:het ironische is wel dat het de Franstaligen waren die hamerden op een harde taalgrens, en dezelfde Franstaligen die nu willen dat hij wordt aangepast aan de realiteit.

 5. 5

  @4: Hmmm, ik vind er dan weer dit over:

  “De uiteindelijke goedkeuring door de Kamer van Volksvertegenwoordigers kwam er op 31 oktober 1962. Deze wet werd gestemd met 130 stemmen voor (waarvan 96 Vlaamse en 34 Franstalige stemmen) en 56 tegen (waarvan 54 Franstalige en 2 liberale Vlaamse stemmen). Daarbij was er een tweespalt binnen de Franstalige socialistische en christen-democratische fracties die op dat moment in de regering zaten: 22 Franstalige socialisten waren voor, 23 tegen; bij de Franstalige christen-democraten waren er 12 pro en 13 contra. De taalgrens zou wettelijk van kracht worden op 1 september 1963.”

  Klinkt eerder alsof de Vlamingen die Taalgrens wel zagen zitten. Zij hebben vervolgens ook van de Taalgrens steeds meer een politieke kloof gemaakt, door meer bevoegdheden richting gewesten/gemeenschappen te trekken en de federale overheid uit te hollen.

 6. 8

  @7: Ja weet ik niet, ik heb datzelfe al wat je in #4 zegt wel eerder horen beweren (door Vlamingen, dus ik geloofde ze op hun woord). De stemverhoudingen brachten mij wel aan het twijfelen.

  @6: En wie gaat dat betalen? Jullie vrekke Hollanders in ieder geval niet ;-)

 7. 9

  @5: het waren inderdaad ook de Vlamingen, die belang dachten te hebben bij een taalgrens: zij dachten, dat de opmars van de Franse taal in België stop gezet kon worden door een taalgrens te introduceren.

  En laat nou de ruzie over BHV precies over die kwestie gaan: het is de Vlaamse partijen al 45 jaar een doorn in het oog, dat Franstalige partijen in één van de (volgens de taalgrens) Nederlandstalige gewesten aan de verkiezingen deel kunnen nemen. Nu in dat Nederlandstalige gewest steeds meer Frans gesproken wordt (volgens de Vlaamse nationalisten doordat de Franse partijen aan die verkiezingen deel kunnen nemen), neemt daardoor het aantal door Walen bezette zetels in het federale parlement toe. Het grote probleem voor de Vlamingen is, dat zij het laatste restje invloed in het gewest Brussel snel kwijt zullen raken, als Halle-Vilvoorde niet meer bij het Brussels gewest geteld zal worden. De Vlamingen willen dus een splitsing van het gewest, maar daarna Halle-Vilvoorde gewoon mee blijven tellen bij Brussel. De Walen gaan daar imho terecht niet mee akkoord: zij willen best een splitsing van BHV accepteren in een Vlaams en een Brussels deel, maar accepteren dan niet, dat het Vlaamse deel bij Brussel geteld blijft worden, omdat dan de ene uitzondering door een andere uitzondering vervangen zal worden.

  De Vlaamse tv en politici brengen het overigens altijd wel leuk, alsof het alleen de schuld van de Walen zou zijn, dat de onderhandelingen mislukken…

 8. 11

  @10: idd. Logisch toch? Ik wilde eigenlijk alleen aangeven, dat Nederlanders veel meer door de Vlaamse berichtgeving over het onderwerp beïnvloed worden en daardoor vaak beter zijn geïnformeerd over de Vlaamse standpunten dan over de Waalse. Vandaar dat we altijd geneigd zijn te denken, dat de Walen de schuld van alle problemen rond de taalgrens dragen, terwijl we toch heel goed weten, dat het Vlaams nationalisme in Vlaams België sterk vertegenwoordigd is (en zich tegenwoordig niet alleen meer tegen de Walen richt, maar daar hadden die Vlaamse nationalisten vroeger ook al een handje van).

 9. 12

  @11
  Dat hele gedoe van de staatshervorming, Brussel als stad – gewest – kiesdistrict, taalgrens, faciliteitengemeentes etc was al een issue in de jaren ’70 onder Tindemans en waarschijnlijk ook al eerder. Nu dus nog steeds.

  De zgn Vlaams-nationalisten spelen daar feitelijk maar een kleine rol in (of je moet alle Vlaamse partijen Vlaams-nationalisten noemen).

  Het probleem is altijd geweest de arrogante opstelling van de franstalige Brusselaars (FDF) en de corrupte Walen (vnl PS’ers), die nog steeds van mening zijn dat Belgie draait om het zuidelijk deel van het land terwijl dat al zo’n +30 jaar niet meer zo is.

  Heel Wallonie wordt nu zo’n beetje in stand gehouden met subsidies en Brussel met de EG. Het enige dat ’t zuidelijk van de taalgrens nog een beetje doet is de wapenindustrie (FN Herstal).

 10. 13

  “of je moet alle Vlaamse partijen Vlaams-nationalisten noemen”

  Dat is in de praktijk steeds en steeds meer het geval.

 11. 14

  @kropotkin: je hebt daar heel goed de Vlaams nationalistische opstelling weergegeven, als tegenwicht voor de beschrijving, die ik van de Waalse kant heb gegeven. Of je laat duidelijk zien, dat jij zo iemand bent, die alleen maar naar de Vlaams nationalisten luistert en net als hen niet wil luisteren naar de Waalse argumenten.

  Aan de Vlaamse kant worden de problemen voornamelijk veroorzaakt door de halsstarrige opstelling van de Vlaamse nationalisten, die geen enkele concessie willen doen aan hun eigen plan en daarmee slechts bereiken dat de Waalse politici ook geen enkele concessie willen doen. Tekenend daarbij is, dat je geen argumenten aanvoert, maar alle problemen wijt aan de ‘arrogante’ en ‘corrupte’ Walen. Misschien vertel ik je wat nieuws, maar ook in het Vlaamse land (het land van de hormonenmafia) tiert de corruptie welig.

  En ja, iedereen die voor de taalgrens is, aan Vlaamse of Waalse kant, wil ik op dat punt nationalistisch noemen. Zo)n taalgrens is immers te belachelijk voor woorden. Wij hebben toch ook geen taalgrenzen die Friesland, Zeeland of Limburg van ons afscheiden?

  En als er op dit moment van de geschiedenis van het land België geldstromen vanuit Vlaanderen richting Wallonië gaan, heeft dat heel andere oorzaken dan de ‘arrogante’ of ‘corrupte’ instelling van de Walen. In Nederland stroomt ook geld vanuit de Randstad naar de periferie. Is de rest van Nederland dus arrogant en corrupt, of is dat gewoon een onzin argument, dat gebruikt wordt, omdat geen echte argumenten (behalve een sentimentele nationalistische hang naar ´één volk´, met ´één cultuur´ en ´één taal´) voorradig zijn?